Sở Y Tế Hà Nội Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phầm của CSSX GIÒ CHẢ ƯỚC LỄ THỦY HÙNG

Sở Y Tế Hà Nội Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phầm của CSSX GIÒ CHẢ ƯỚC LỄ THỦY HÙNG
UBND Thành Phố Hà Nội - Sở Y Tế Hà Nội CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM của CƠ SỞ GIÒ CHẢ ƯỚC LỄ THỦY HÙNG Phù hợp với các quy định hiện hành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.