Giấy chứng nhận tiêu Chuẩn Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm do Sở Y Tế cấp

Giấy chứng nhận tiêu Chuẩn Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm do Sở Y Tế cấp
CƠ SỞ SX GIÒ CHẢ ƯỚC LỄ THỦY HÙNG ĐÃ ĐƯỢC SỞ Y TẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM