Sở Y Tế Hà Nội Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phầm của CSSX GIÒ CHẢ ƯỚC LỄ THỦY HÙNG
Sở Y Tế Hà Nội Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phầm của CSSX GIÒ CHẢ ƯỚC LỄ THỦY HÙNG

UBND Thành Phố Hà Nội - Sở Y Tế Hà Nội CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM của CƠ SỞ GIÒ CHẢ ƯỚC LỄ THỦY HÙNG Phù hợp với các quy định hiện hành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giấy chứng nhận tiêu Chuẩn Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm do Sở Y Tế cấp
Giấy chứng nhận tiêu Chuẩn Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm do Sở Y Tế cấp

CƠ SỞ SX GIÒ CHẢ ƯỚC LỄ THỦY HÙNG ĐÃ ĐƯỢC SỞ Y TẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM