Về Hà Nội học ăn
Về Hà Nội học ăn

Hà Nội là đất kinh kỳ, muốn cao lương mĩ vị, sơn hào hải vị thì về đây. Nhưng muốn biết những miếng ngon thực thà, ngon mộc không phấn son, cũng có thể về đây mà học.