CSSX Giò chả Ước Lễ Thủy Hùng nhận Giải thưởng Chất lượng vàng Thủ Đô 2012
CSSX Giò chả Ước Lễ Thủy Hùng nhận Giải thưởng Chất lượng vàng Thủ Đô 2012

"Sản phẩm chất lượng vàng Thủ đô”- Tôn vinh hàng chất lượng cao. Nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ sản phẩm chất lượng và thương hiệu chân chính.

Đón nhận danh hiệu “Thực phẩm Việt vì sức khỏe người Việt 2011"
Đón nhận danh hiệu “Thực phẩm Việt vì sức khỏe người Việt 2011"

Sản phẩm của CSSX Giò chả Thủy Hùng vinh dự đón nhận danh hiệu “Thực phẩm Việt vì sức khỏe người Việt 2011" do Người tiêu dùng bình chọn