CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG WEB GIOCHATHUYHUNG.VN

Chính sách của chúng tôi là tuân thủ và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng truy cập trang tin của chúng tôi. Thông tin có thể sẽ được lưu lại và sử dụng để chúng tôi có thể cung cấp thông tin tốt hơn đến các bạn.

Mời bạn hãy dành ít phút đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi để tìm hiểu xem thông tin được sử dụng như thế nào và các biện pháp cụ thể mà GIÒ CHẢ THỦY HÙNG áp dụng nhằm bảo vệ thông tin cá nhân cho bạn. Phần này nêu rõ các chính sách của GIÒ CHẢ THỦY HÙNG trong việc xử lí những thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn, thông qua việc bạn vào thăm trang thông tin điện tử www.giochathuyhung.vn.

SỬ DỤNG TRANG WEB THÔNG THƯỜNG

Khi ghé thăm trang thông tin điện tử www.giochathuyhung.vn để tiếp cận với các thông tin về GIÒ CHẢ THỦY HÙNG, về sản phẩm, dịch vụ mà GIÒ CHẢ THỦY HÙNG cung cấp, cùng với thông tin, báo chí cập nhật, bạn không cần phải cho chúng tôi biết bạn là ai và tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào. Dữ liệu duy nhất mà chúng tôi thu thập qua việc bạn ghé thăm www.giochathuyhung.vn là các thông tin như nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, trang thông tin điện tử đã đưa bạn đến với chúng tôi, bạn quan tâm đến trang, mục nào trong trang thông tin điện tử của GIÒ CHẢ THỦY HÙNG và thời gian của những lần bạn truy cập, v.v...

Chúng tôi sử dụng thông tin này để đưa ra các số liệu thống kê để có thể đánh giá chất lượng trang thông tin điện tử của GIÒ CHẢ THỦY HÙNG, nhằm phục vụ người sử dụng được tốt hơn. Thông tin này cũng có thể được chia sẻ với bên thứ ba để phân tích, lưu trữ hoặc tổng hợp.

THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Trong một số trường hợp, GIÒ CHẢ THỦY HÙNG có thể yêu cầu bạn cho biết một số thông tin nhận biết cá nhân trước khi cung cấp cho bạn một dịch vụ nào đó. Các thông tin này, ví dụ như tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email, và các dạng yêu cầu, sẽ được thu nhận và lưu trữ phù hợp với bản chất của yêu cầu đó để đáp ứng nhu cầu của bạn. Nói cách khác, tất cả các thông tin bạn đưa ra sẽ được sử dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ mà GIÒ CHẢ THỦY HÙNG cung cấp cho bạn. Thông tin này có thể được chuyển cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để sử dụng thay mặt GIÒ CHẢ THỦY HÙNG theo đúng cam kết bảo mật mà chúng tôi đã đưa ra. Các thông tin này không bao giờ được cung cấp hoặc bán cho bất kì một công ty nào khác để sử dụng cho mục đích riêng của họ.

Trong thời gian bạn ghé thăm www.giochathuyhung.vn, bạn có thể kết nối đến các trang thông tin điện tử khác như các trang thông tin điện tử được thiết kế riêng cho khách hàng của GIÒ CHẢ THỦY HÙNG hoặc trang thông tin điện tử của Công ty CP Đồng Minh (GIÒ CHẢ THỦY HÙNG). Các trang thông tin điện tử này lại có thể giúp bạn kết nối đến các trang thông tin điện tử của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của GIÒ CHẢ THỦY HÙNG, ví dụ như các trang thuộc quyền quản lí của nhà phân phối sản phẩm cho GIÒ CHẢ THỦY HÙNG hoặc các trang nghiên cứu sản phẩm của bên thứ ba. Bạn nên chú ý kiểm tra Chính sách bảo mật của tất cả các trang thông tin điện tử đó trước khi cung cấp bất kì thông tin nhận biết cá nhân nào của bạn.

E-MAIL CỦA KHÁCH HÀNG

Người sử dụng trang thông tin điện tử có thể quyết định việc gửi thông tin nhận biết cá nhân cho GIÒ CHẢ THỦY HÙNG bằng thư điện tử. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này vào mục đích được xác định trong nội dung bức thư điện tử để tăng cường sự hiểu biết của GIÒ CHẢ THỦY HÙNG về bạn và để cải tiến dịch vụ của chúng tôi.

GIỚI HẠN THẨM QUYỀN TRUY CẬP

Trang thông tin điện tử này do GIÒ CHẢ THỦY HÙNG cung cấp và chỉ được dùng vào các mục đích thông tin. Sử dụng hoặc tải về các dữ liệu có trong trang thông tin điện tử này nghĩa là bạn đã đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu lên trong bản Chính sách bảo mật này của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện ấy, bạn không nên sử dụng hoặc tải các tài liệu về từ trang thông tin điện tử này.

Nếu bạn chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện đặt ra trong bản Chính sách bảo mật này, GIÒ CHẢ THỦY HÙNG sẽ cho bạn quyền truy cập nhất định và sử dụng trang thông tin điện tử cùng với các thông tin, hình ảnh và các đoạn trích, v.v.... Bạn phải cam kết không làm gián đoạn hoặc có ý định làm gián đoạn việc điều hành trang thông tin điện tử này dưới bất cứ hình thức nào.

GIÒ CHẢ THỦY HÙNG trao quyền giúp bạn xem xét và tải về các tài liệu tại trang thông tin điện tử này theo nhu cầu cá nhân, nhưng bạn cần cam kết không được sử dụng với mục đích thương mại. Quyền hạn này cũng không đồng nghĩa với việc chuyển giao quyền sở hữu những tài liệu hay các bản sao và phải tuân thủ những giới hạn sau đây: Với mọi tài liệu tải về, bạn phải giữ lại tất cả quyền tác giả và các thông báo về quyền sở hữu khác của các tài liệu này. Bạn không được sửa đổi tài liệu dưới bất kì hình thức nào hoặc sao chép hoặc công bố công khai, trình bày, phân phối hoặc sử dụng các tài liệu đó với mục đích thương mại hoặc truyền bá.

Bạn không được phép chuyển các tài liệu này cho bất cứ người nào trừ khi bạn đã thông báo với họ, và họ đã chấp thuận, các nghĩa vụ phát sinh từ các điều khoản và điều kiện sử dụng đã nêu tại Chính sách bảo mật của GIÒ CHẢ THỦY HÙNG.

Trang thông tin điện tử này, bao gồm cả các tài liệu của nó, được các quy định về luật bản quyền của Việt Nam và các hiệp ước về bản quyền trên thế giới mà Việt Nam có tham gia bảo hộ cho dù lưu ý về bản quyền có hay không xuất hiện trong các tài liệu. Bạn phải tuân thủ tất cả các quy định về bản quyền nêu trên khi sử dụng trang thông tin điện tử này và ngăn chặn mọi sự sao chép bất hợp pháp các tài liệu này. Ngoài trừ được quy định trong Chính sách bảo mật này, GIÒ CHẢ THỦY HÙNG không thừa nhận bất kì quyền hạn ngầm định hoặc công khai, dưới bất kì hình thức bằng sáng chế (patent), nhãn hiệu hay bản quyền nào.

LƯU Ý VỀ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

Tất cả các nhãn hiệu hàng hoá hiển thị trên trang thông tin điện tử này là những nhãn hiệu của GIÒ CHẢ THỦY HÙNG hoặc được GIÒ CHẢ THỦY HÙNG đồng ý sử dụng tại Việt Nam. Những thương hiệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, tên các sản phẩm; các khẩu hiệu; các logo và biểu tượng. Nghiêm cấm việc sử dụng trái phép bất cứ nhãn hiệu hàng hoá nào đã nêu tại trang thông tin điện tử này.


GIÒ CHẢ THỦY HÙNG